El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Materiały, współczynniki, oznaczenia

Stosuje się następujące oznaczenie parametrów materiału:

Rbd

-

wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie

Rbtd

-

wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie

γu

-

współczynnik kształtu przekroju

z

-

ramię dźwigni (ramię sił wewnętrznych)

Współczynnik γu wyznaczany jest z równania (Art. 5.2.2):

Najbardziej powszechne oznaczenie dla parametrów geometrycznych:

b

-

szerokość przekroju poprzecznego

h

-

wysokość przekroju poprzecznego

he

-

wysokość efektywna przekroju poprzecznego

z

-

ramię dźwigni (ramię sił wewnętrznych)

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.