El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Powierzchnia poślizgu - klin skalny

Ramka "Powierzchnia poślizgu" służy do wprowadzania kształtu powierzchni poślizgu za pomocą kierunków i gradientów linii opadających powierzchni tworzących klin. Istnieje również możliwość zdefiniowania spękania tensyjnego. Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Ramka "Powierzchni poślizgu" - klin skalny - widok 3D

Ramka "Powierzchnia poślizgu" - klin skalny - rzut stereograficzny

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.