El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Geometria

Ramka "Geometria" umożliwia wprowadzanie kształtu zbocza skalnego (klina skalnego).

Geometrię klina skalnego definiuje się za pomocą kierunków i nachylenia linii opadających tworzących klin. Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Wybór/Zaznaczenie opcji "Przewieszona ściana skalna" umożliwia definiowanie geometrii klina skalnego uwzględniającej ściany przewieszone.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria" - widok 3D

Ramka "Geometria" - wprowadzanie danych za pomocą kierunków i nachyleń lica skały

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.