El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Wizualizacja

Przyciski na pasku narzędzi pozwalają użytkownikowi na zmianę ustawień wizualizacji na pulpicie. Pasek narzędzi ma inny wygląd w trybie 2D i 3D. Pasek ten zawiera następujące przyciski.

Pasek narzędzi "Wizualizacja" - wygląd paska narzędzi w trybie 2D i 3D

Funkcje poszczególnych przycisków są następujące:

Widok 2D

  • Włącza tryb wizualizacji 2D.

Widok 3D

Przesunie pokazany fragment

  • Przesuwa aktualny widok w określonym kierunku - aby wykonać przesunięcie należy poruszyć myszką w wybranym kierunku trzymając wciśnięty lewy przycisk na myszce.

Obróci obraz

  • Obraca wyświetlony rysunek w określonym kierunku (Widok 3D) - aby poruszyć obrazem należy przesunąć myszkę trzymając wciśnięty lewy przycisk na myszce.

Pokaże zaznaczony obszar

Zmień skalę

Predefiniowany widok 3D

  • Pokazuje predefiniowany widok 3D rysunku (Widok 3D).

Predefiniowany widok 2D

  • Widok w kierunku osi Z

Widok w perspektywie

  • Pokazuje widok rysunku w perspektywie (Widok 3D).

Widok w aksonometrii

  • Pokazuje widok aksonometryczny rysunku (Widok 3D).

Tryby

  • Przycisk otwiera ramkę "Tryby" służącą do wpisywania danych i obliczeń

Adnotacje

Ustawienia wizualizacji

  • Przycisk ten otwiera ramkę "Konfiguracja rysunku". W ramce tej można dokonać modyfikacji parametów rysunku.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.