El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Program Nasypy zbrojone

Program ten służy do analizy nasypów zbrojonych, ścian z gruntu zbrojonego oraz ścian zbrojonych geosiatkami z licem z bloczków betonowych.

Pomoc w programie "Nasypy zbrojone" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Geometria

Materiał

Typy zbrojenia

Zbrojenie (bloki)

Zbrojenie

Profil

Grunty

Przyporządkowanie

Teren

Woda (bloki)

Woda

Obciążenie

Odpór na licu

Zdefiniowane siły

Obciążenia sejsmiczne

Ustawienia fazy

Analiza

Wymiarowanie

Nośność

Poślizg wzdłuż zbrojenia

Stateczność wewnętrzna

Stateczność globalna

Stateczność

  • Teoria obliczeniowa do programu "Nasypy zbrojone":

Naprężenia w gruncie

Parcia gruntu

Analiza ścian

Stateczność zbocza

Nasypy zbrojone

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.