El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Łamana powierzchnia poślizgu

Program przeprowadza obliczenia stateczności bloku skalnego przemieszczającego się wzdłuż łamanej powierzchni poślizgu. Ze względu na złożoność ogólnego rozwiązania, program dopuszcza następujące założenia:

  • ruch bloków skalnych jest tylko przesuwny 
  • bloki przesuwają się wzdłuż łamanej powierzchni poślizgu utworzonej przez płaskie powierzchnie lub powierzchnie o umiarkowanej falistości,
  • bloki skał są podzielone ciosami o znanych kierunkach,
  • rzeczywiste odkształcenie masywu skalnego wewnątrz bloków jest pomijalne,
  • zniszczenie na łamanej powierzchni poślizgu oraz wzdłuż ciosów opisane jest za pomocą kryterium Mohr'a-Coulomb'a,
  • ten sam współczynnik bezpieczeństwa jest zakładany dla całej łamanej powierzchni poślizgu,
  • wszystkie bloki skalne stykają się (nie dopuszcza się otwarcia ciosów), 
  • wytrzymałości na ścinanie na łamanej powierzchni poślizgu mają ten sam znak.

Parametry wytrzymałości na ścinanie Mohr'a-Coulomb'a na powierzchni poślizgu oraz na ciosach rozdzielających poszczególne bloki są głównymi danymi wejściowymi do wyznaczania stateczności bloków skalnych. Na rozwiązanie wpływa ponadto ciężar bloku (zależny od geometrii bloku i ciężaru objętościowego skały), kotwienieobciążenie działające na blokwpływ wody oraz obciążenia sejsmiczne.

Podstawowe dane teoretyczne rozwiązania zostały opisane poniżej.

Łamana powierzchnia poślizgu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.