El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Sondowania dynamiczne DPT (Dynamic Penetration Test)

W wyniku przeprowadzonego badania dynamicznego DPT otrzymuje się liczbe uderzeń N, niezbędną do pogrążenia urządzenia stożkowego w grunt lub skałę na tzw. interwał głębokości penetracji.

Interwał głębokości penetracji różni się w zależności od rodzaju badania dynamicznego:

  • DPL – lekkie badanie dynamiczne
  • DPM – średnie badanie dynamiczne
  • DPH – ciężkie badanie dynamiczne
  • DPSH - A – super ciężkie badanie dynamiczne
  • DPSH - B – super ciężkie badanie dynamiczne

Interwal głębokości penetracji wynosi 100 mm dla badań DPL, DPM i DPH oraz 100 lub 200 mm dla badań DPSH - A i DPSH - B.

Niezbędny moment obrotowy do rotacji o 1,5 obrotu lub do uzyskania jego maksymalnej wartości powinien zostać zarejestorwny i zapisany minimum po każdym 1,0 m badania. Wartość ta służy do wyeliminowania tarcia ścinania.

Wynikiem sondowania DPT jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki sondowań DPT służą do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki sondowań DPT można importować do programów w postaci plików .txt.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz pionowe odsunięcie początku badania DPT. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Liczba uderzeń oraz moment wprowadzane są w tabeli.

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Literatura:

EN ISO 22476-3: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 2: Dynamic probing test, 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.