El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Woda, podłoże nieściśliwe

Ramka "Woda + PN" służy do określania głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz poziomu podłoża nieściśliwego. Wartości te można edytować w ramce poprzez wstawienie wartości do pól lub na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Zdefiniowanie ZWG powoduje zmianę naprężeń geostatycznych w masywie gruntowym.

Podłoże nieściśliwe odcina głębokość aktywną pod fundamentem oraz wpływa na redukcję osiadania.

Ramka "Woda, podłoże nieściśliwe"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.