El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Żywotność mikropala

Żywotność mikropala jest wprowadzana do analizy poprzez redukcję pola powierzchni rury wzmacniającej, z użyciem współczynnika redukcji wpływu korozji rury stalowej re i współczynnika Fut uwzględniającego zespolenie mikropala z otaczającym gruntem. 

gdzie:

D

-

średnica zewnętrzna rury stalowej

t

-

grubość ścianki rury stalowej

Fut

-

współczynnik uwzględniający zespolenie mikropala i otaczającego gruntu (0,5 -1,0)

re

-

wspólczynnik wpływu korozji rury stalowej

Literatura:

BS EN 14199:2005 Execution of special geotechnical works. Micropiles British-Adopted European Standard / 30-Mar-2005 / 52 pages ISBN: 0580457249.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.