El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Parametry w teorii Janbu

Wartości modułu Janbu m oraz wykładnika naprężenia j (zgodnie z Podręcznikiem Kanadyjskiej Inżynierii Fundamentów 1992).

Grunt

Moduł Janbu m

Wskaźnik naprężenia  j

Ił zwałowy, lodowcowy zwarty i bardzo zwarty

1000 - 300

1

Żwir

400 - 40

0,5

Zagęszczony piasek

400 - 250

0,5

Średniozagęszczony piasek

250 - 150

0,5

Luźny piasek

150 - 100

0,5

Zwarty pył

200 - 80

0,5

Twardoplastyczny  pył

80 - 60

0,5

Luźny pył

60 - 40

0,5

Ił półzwarty do zwartego

60 - 20

0

Ił twardoplastyczny do półzwartego

20 - 10

0

Miękkoplastyczny pył ilasty

10 - 5

0

Miękkoplastyczne iły morskie

20 - 5

0

Iły organiczne

20 - 5

0

Torfy

5 - 1

0

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.