El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza osiadania według teorii Janbu

Analiza oparta jest na zasadach nieliniowej deformacji elastycznej, gdzie zależność naprężenie - odkształcenie opisane jest przez funkcję dwóch bezwymiarowych parametrów unikalnych dla danego gruntu. Parametry są wykładnikiem j, a moduł Janbu m. Równania opisujące osiadanie uzyskuje się poprzez określenie ε z definicji modułu deformacji Et i całkowanie. Program umożliwia obliczenie osiadania dla następujących typów gruntu: 

Literatura:

Method of settlement computation for various types of soils, Soil Mechanics and foundation engineering, Springer, 7 (3), 1970, str, 201-206.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.