El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Otwór studzienny

Otwór studzienny jest rozszerzoną wersją "Otworu" z zestawu badań polowych. Podstawowe zasady funkcjonaowania i definiowania są podobne do dodawania "Otworu".

Ponadto, istnieje możliwość zdefiniowania następujących dodatkowych parametrów:

  • Głowica i część dolna
  • Rury osłonowe
  • Wypełnienie pierścieniowe

W badaniu polowym typu "Otwór studzienny" można zdefiniować ponadto dwie niezależne rury osłonowe (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz dwie niezależne warstwy wypełnienia pierścieniowego (wewnętrzna i zewnętrzna).

W zakładce "Głowica i część dolna" definiuje się pokrywę górną, pokrywę dolną i pokrywę zamykaną.

Zakładka "Głowica i część dolna"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.