El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Nośność

Maksymalną nośność pojedynczego pala wyznacza się z wykorzystaniem wartości oporu gruntu pod stożkiem qc dla i-tego badania metodą sondowania statycznego, wg równania:

gdzie:

Fmax, i

-

maksymalna nośność pala wyznaczona wg i-tego badania CPT

Fmax, base, i

-

maksymalny opór podstawy pala wyznaczony wg i-tego badania CPT

Fmax, shaft, i

-

maksymalny opór na pobocznicy pala wyznaczony wg i-tego badania CPT

W przypadku prowadzenia obliczęń według współczynnika bezpieczeństwa lub teorii stanów granicznych, nośność pojedynczego pala jest średnią arytmetyczną dla n obliczonych nośności:

Jeżeli analiza wykonywana jest według normy EN 1997-2, ostateczna nośność pala jest zależna od współczynników korelacyjnych ξ3 i ξ4.

Jeżeli analiza wykonywana jest według normy NEN 6743, to podejście dla większej liczby badan CPT jest inne i wynika bezpośrednio z normy NEN 6743 (pkt 5.3.2.2).

Maksymalny opór podstawy pala  Fmax, base wyznaczany jest wg wzoru:

gdzie:

Abase

-

pole powierzchni podstawy pala

pmax, base

-

maksymalne parcie pod stopą pala wg badań CPT

Maksymalny opór na pobocznicy pala  Fmax, shaft  wyraża wzór:

gdzie:

Op

-

powierzchnia pobocznicy pala w gruncie nośnym

pmax, shaft

-

maksymalna siła oddziałująca na pobocznicę (tarcie) wg badań CPT

ΔL

-

długość pala; długość, w której aktywowane jest tarcie na pobocznicy lub długość poszerzonej podstawy

z

-

wymiar pionowy wzdłuż osi pala

Obliczenia maksymalnego oporu podstawy pala pmax, base oraz maksymalnej siły działającej wzdłuż pobocznicy pmax, shaft wykonywane są według metody wybranej w zakładce "Pale CPT".

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.