El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Program Grupa pali

Program ten służy do analizy grupy pali (fundamentu palowego ze sztywnym oczepem), z wykorzystaniem zarówno metody sprężystej (MES) jak i rozwiązań analitycznych. Analizowane mogą być pale zawieszone oraz utwierdzone w podłożu.

Pomoc w programie "Grupa pali" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Konstrukcja

Geometria

Materiał

Obciążenie

Profil

Grunty

Przyporządkowanie

Woda

Tarcie ujemne

Sprężyny pionowe

Moduł poziomy

Ustawienia fazy

Nośność pionowa

Osiadanie (grunt spoisty)

Osiadanie (grunt niepoisty)

Analiza (metoda sprężysta)

Wymiarowanie

Nośność

  • Teoria obliczeniowa do programu "Grupa pali":

Naprężenia w gruncie

Grupa pali

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.