El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Obciążenie powierzchniowe - czynne parcie gruntu

Przyrost czynnego parcia gruntu przy spoczynku na skutek obciążenia powierzchniowego wyznaczany jest z:

gdzie:

p

-

pionowe obciążenie jednolite

Ka

-

współczynnik czynnego parcia gruntu

Pionowe obciążenie jednolite p przyłożone do powierzchni gruntu wywiera na całej wysokości konstrukcji stały przyrost czynnego parcia gruntu - patrz rysunek:

Przyrost czynnego parcia gruntu na skutek pionowego, jednolitego obciążenia powierzchni gruntu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.