El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Zwierciadło wody gruntowej nad podstawą skarpy

Cieśnienie hydrostatyczne, zwierciadło wody gruntowej nad podstawą skarpy

Powierzchnia poślizgu znajduje się całkowicie lub częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej (woda nie może wypływać z powierzchni poślizgu), maksymalne ciśnienie porowe jest u podstawy lica.

Ciśnienie hydrostatyczne na powierzchni poślizgu

Wartość ciśnienia porowego u nasady skarpy jest podana przez:

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad podstawą skarpy

Wypadkowa siła ściskająca wody działająca w kierunku normalnym do powierzchni poślizgu jest dana przez:

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad podstawą skarpy

α

-

ugięcie powierzchni poślizgu od poziomu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.