El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Badania CPT

Ramka "Badania CPT" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych sondowań statycznych CPT.

Ramka "Wyniki CPT"

Wyniki sondowań statycznych (CPT) można importować do programu wstawiając pliki w różnych formatach (np. *.TXT, *.CPT, *.GEF, *.AGS).

Dane badań CPT można kopiować pomiędzy programami "Pal CPT", "Fundamenty bezpośrednie CPT", oraz "Stratygrafia 3D" poprzez "GeoSchowek".

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.