El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Wyliczenie stałych Winklera-Pasternaka z parametrów odkształceniowych gruntów

Stałe C1 i C Winklera - Pasternaka wyliczane są w programie na podstawie warunku równej zgodności macierzy - nieskończonej sztywności nieskończonego pasa fundamentu spoczywającego na podłożu Winklera - Pasternak'a i podłożu sprężystym. Warunek ten przedstawiony jest następującymi równaniami:

gdzie:

[C]

-

acierz stałych C1 i C2

b

-

pół szerokości fundamentu

c1w,c2w

-

stałe Winklera

H

głębokość strefy deformacji

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.