El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Grunty

Ramka "Grunty" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gruntów. Tabela ta dostarcza również informacje o aktualnie wybranym gruncie. Informacje te wyświetlane są w prawej części ramki. W przypadku zaznaczenia większej liczby pozycji (gruntów) w tabeli, informacje o poszczególnych gruntach są podane kolejno.

Dane definiujące grunt są uzależnione od wybranego modelu materiałowego, lub modelu materiałowego w analizie przepływu.

Podstawowe parametry materiałowe to moduł sprężystości Younga E i współczynnik Poissona (niezbędne we wszystkich modelach). Większość modeli nieliniowych wymaga zdefiniowania kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu. W obydwu przypadkach do obliczeń przyjmowane są parametry efektywne kąta tarcia wewnętrznego φef i spójności cef.

Lista parametrów materiałowych, które należy zdefiniować zależy również od wybranego trybu definiowania. Wybranie funkcji zaawansowanych (dostępne w ramce "Ustawienia") umożliwia definiowanie dodatkowych (zaawansowanych) parametrów materiałowych (np. parametr czy moduł Biota itp.). W większości zastosowań praktycznych te parametry materiałowe nie są szczególnie istotne i służą głównie do celów badawczych.

Poszczególne modele materiałowe można w obliczeniach łączyć - dla każdego rodzaju gruntu można przyporządkować jego własny model materiałowy.

Dodawanie (edycja) gruntów wykonywana jest w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Dane dotyczące zdefiniowanych gruntów mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Ramka "Grunty"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.