El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Badania CPT

Ramka "Badania CPT" zawiera tabelę z listą sondowań statycznych (CPT).

Frame "CPT"

Wyniki sondowań statycznych (CPT) można importować do programu wstawiając pliki w różnych formatach (np. *.CPT, *.GEF, *.AGS, *.SPE, *.GRU, *.xlsx, *.csv, *.ods, *.txt).

Dane badań CPT można kopiować pomiędzy programami "Pal CPT", "Fundamenty bezpośrednie CPT", oraz "Stratygrafia 3D" poprzez "GeoSchowek".

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.