El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Widok budowy w Google Maps

Programy GEO5 pozwalają na pokazanie lokalizacji budowy na Google Maps. W większości programów GEO5 istnieje możliwość zdefiniowania współrzędnych GPS w ramce "Profil".

W wersji Czeskiej programów można także zdefiniować lokalne współrzędne S-JTSK.

Definiowanie współrzędnych GPS

Przyciskając przycisk "Pokaż na mapie" można pokazać lokalizację na Google Maps.

Budowa na Google Maps

W programie "Stratygrafia" 3D można również pokazać na mapie kształt budowy, zdefiniować otwory i badania polowe. Jeśli wybrany układ współrzędnych to S-JTSK, współrzędne GPS wyznaczane są automatycznie. W przypadku innych układów współrzędnych trzeba (w ramce Budowa) zdefiniować jeden punkt w obydwu układach współrzędnych - lokalnym układzie i we współrzędnych GPS.

Definiowanie punktu w dwóch układach współrzędnych

Budowa ze zdefiniowanymi badaniami polowymi w Google Maps

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.