El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Widok budowy w Google Maps

Programy GEO5 pozwalają na pokazanie lokalizacji budowy na Google Maps. W większości programów GEO5 istnieje możliwość zdefiniowania współrzędnych GPS w ramce "Profil".

W wersji Czeskiej programów można także zdefiniować lokalne współrzędne S-JTSK.

Definiowanie współrzędnych GPS

Przyciskając przycisk "Pokaż na mapie" można pokazać lokalizację na Google Maps.

Budowa na Google Maps

In the program "Stratigraphy" it is possible to show the shape of the construction site and input boreholes and field tests in one of more than 6000 global coordinate systems from the MapTiler database (https://epsg.io/). The coordinate system is selected in the "Settings" frame.

Budowa ze zdefiniowanymi badaniami polowymi w Google Maps

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.