El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Projektowanie zbrojenia podłużnego w płytach

Projektowanie zbrojenia wykonywane jest dla obciążeń wywołanych momentem zginającym Msd. Program wyznacza wymagane powierzchnie przekroju zbrojenia na rozciąganie i ściskanie (jeśli zachodzi potrzeba). Przy wymiarowaniu program uwzględnia również warunki minimalnego i maksymalnego stopnia  zbrojenia dla danego przekroju. W pierwszej kolejności program wyznacza położenie osi obojętnej:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest poniżej wartości dopuszczalnej (x < xmax), program wyznacza przekrój zbrojenia na rozciąganie Ast ze wzoru:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest powyżej wartości dopuszczalnej (x > xmax), program wyznacza zarówno przekrój zbrojenia na ściskanie Asc jak i zbrojenia na rozciąganie Ast, korzystając z poniższego wzoru:

Położenie graniczne osi obojętnej uzyskujemy z:

gdzie:

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest z zastosowaniem następujących wyrażeń:

gdzie:

Jeśli maksymalny stopień całkowitego zbrojenia ρmax zostanie przekroczony, program informuje użytkownika, że dla danego przekroju nie można zaprojektować zbrojenia podłużnego.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.