El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Projektowanie zbrojenia podłużnego w płytach

Projektowanie zbrojenia wykonywane jest dla obciążeń wywołanych momentem zginającym Msd. Program wyznacza wymagane powierzchnie przekroju zbrojenia na rozciąganie i ściskanie (jeśli zachodzi potrzeba). Przy wymiarowaniu program uwzględnia również warunki minimalnego i maksymalnego stopnia  zbrojenia dla danego przekroju. W pierwszej kolejności program wyznacza położenie osi obojętnej:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest poniżej wartości dopuszczalnej (x < xmax), program wyznacza przekrój zbrojenia na rozciąganie Ast ze wzoru:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest powyżej wartości dopuszczalnej (x > xmax), program wyznacza zarówno przekrój zbrojenia na ściskanie Asc jak i zbrojenia na rozciąganie Ast, korzystając z poniższego wzoru:

Położenie graniczne osi obojętnej uzyskujemy z:

gdzie:

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest z zastosowaniem następujących wyrażeń:

gdzie:

Jeśli maksymalny stopień całkowitego zbrojenia ρmax zostanie przekroczony, program informuje użytkownika, że dla danego przekroju nie można zaprojektować zbrojenia podłużnego.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.