El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Podłoże

Ramka "Podłoże" zawiera tabelę, odpowiednio, wartości parametrów C1 i C2 podłoża Winklera-Pasternaka lub parametrów odkształceniowych gruntów (Edef, ny, hz), zależnie od ustawienia wybranego w ramce "Ustawienia".

Dodawanie parameterów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe parametry podłoża".

Tabela prezentuje wartości parametru wybranego z listy rozwijanej umieszczonej nad tabelą. Dodawanie (edycję) punktów wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe parametry podłoża”. Okno dialogowe służy do definiowania współrzędnej X oraz wartości parametru.

Frame "Podłoże"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.