El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Tarcie na pobocznicy i nośność buławy mikropala w skale

Tarcie na pobocznicy w skale qsr oraz nośność buławy mikropala w skale qbr

Rodzaj skały

qsr [MPa]

qbr [MPa]1)

Osadowe

0,15 - 0,40

0,07σc

Łupki i fylity

0,20 - 0,30

0,07σc

Piaskowce

0,30 - 0,45

0,07σc

Wapienie i dolomity

0,40 - 0,50

0,10σc

Granity, bazalty

0,40 - 0,60

0,10σc

1) σc - wytrzymałość w prostym rozciąganiu w MPa

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.