El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Wpływ obciążeń sejsmicznych

Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń wpływu obciążeń sejsmicznych według następujących norm:

W przypadku zastosowania norm chińskich po zdefiniowaniu intensywności trzęsienia ziemi (obciążeń sejsmicznych), program automatycznie przypisuje wartości współczynnika Kh wyznaczone według odpowiedniej normy.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.