El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Osiadanie grupy pali

Grunt niespoisty

Analiza grupy pali w gruncie niespoistym została opracowana na podstawie liniowej teorii osiadania (Poulos'a). Graniczna krzywa obciążeniowa dla grupy pali oraz wartość osiadania całkowitego sg powiększane są przez, tzw. współczynnik osiadania grupy gf.

An immediate settlement of the pile group increased by the group settlement factor is provided by:

Natychmiastowe osiadanie grupy pali powiększone poprzez współczynnik osiadania grupy uzyskujemy ze wzorów:

gdzie:

sg

-

osiadanie grupy pali

gf

-

współczynnik osiadania grupy dla gruntu niespoistego (zgodnie z Pile Buck Inc. 1992)

s0

-

osiadanie pojedynczego pala (wyznaczone np. z granicznej krzywej obciążeniowej)

d

-

średnica pala

bx

-

szerokość grupy pali w kierunku x

Grunt spoisty

Osiadanie grupy pali w gruncie spoistym wyznaczane jest jako osiadanie fundamentu zastępczego o szerokości B i długości , na głębokości 0,67*L.

Szczegółowy opis analizy osiadań zawarto w rozdziale "Analiza osiadania".

Schemat fundamentu zastępczego - osiadanie grupy pali w gruntach spoistych

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.