El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Ustawienia fazy

Ramka "Ustawienia fazy" służy do definiowania ustawień dotyczących tylko wybranej fazy obliczeniowej.

Ramka umożliwia wprowadzenie zasięgu uszkodzeń gradientowych oraz uszkodzeń przy rozciąganiu.

Wartości te służą do weryfikowania uszkodzeń budynku w ramce "Uszkodzenia". Program oferuje ustawienia domyślne (ustawienia domyślne dla budynków z cegły) oraz ustawienia użytkownika - istnieje tutaj możliwość zdefiniowania dowolnych kryteriów zalecanych przez normy bądź uzyskanych na podstawie doświadczenia dla dowolnych typów budynków.

Wartości zasięgu muszą być zdefiniowane odpowiednio w kolejności malejącej lub rosnącej. Jeżeli chcemy zdefiniować mniej obszarów aniżeli określono w programie, istnieje wówczas możliwość scharakteryzowania pewnych zasięgów tą samą wartością.

Ramka "Ustawienia fazy"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.