El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Stateczność wewnętrzna

Teoria stanów granicznych umożliwi także sprawdzenie możliwości poślizgu konstrukcji wzdłuż zbrojenia. Dla wybranego zbrojenia program poszukuje krytycznej powierzchni poślizgu w zakresie 45 - 90o od końca analizowanego zbrojenia.

Dla każdej powierzchni poślizgu program wyznacza siły tnące i utrzymujące i przeprowadza weryfikację. 

Siły tnące obejmują:

  • parcie czynne na ścianę zastępczą
  • siły wywołane obciążeniami za ścianą

Siły utrzymujące obejmują:

  • wytrzymałość konstrukcji na przesuw (wyznaczana jak przy wymiarowaniu ściany)
  • tarcie pomiędzy zbrojeniem i blokiem analizowanym na przesuw
  • siły uzyskane od innych zbrojeń

Siła utrzymująca uzyskana dzięki tarciu pomiędzy zbrojeniem i blokiem analizowanym na poślizg wyznaczana jest w sposób następujący:

gdzie:

N

-

siła normalna działająca na zbrojenie (wynikająca z ciężaru własnego gruntu i obciążenia za ścianą zastępczą)

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu otaczającego zbrojenie

Cds

-

współczynnik redukcji tarcia na zbrojeniu

Sprawdzenie jest nastęnie przeprowadzane z zastosowaniem danych wprowadzonych w zakładce "Konstrukcje oporowe" według teorii stanów granicznych i współczynnika bezpieczeństwa. Muszą być spełnione następujące zależności:

odpowiednio:

gdzie:

Hres

-

siła utrzymująca

Hact

-

siła czynna

SFsr

-

wymagany współczynnik bezpieczeństwa na poślizg po geo-zbrojeniu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.