El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Program MES

Program MES (oraz moduły Konsolidacja, Przepływ wody, Tunel) umożliwiają modelowanie szerokiego zakresu zagadnień geotechnicznych, takich jak:

  • osiadanie terenu, konsolidacja
  • obudowy wykopów
  • konstrukcje oporowe
  • stateczność zboczy
  • wykopy, analiza tuneli
  • obliczenia tuneli, wyrobisk i niecki osiadania
  • analiza przepływu wody itp.

Pomoc w programie "MES" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Topologia:

Projekt

Ustawienia

Warstwa

Grunty

Elementy sztywne

Przyporządkowanie

Typy elementów kontaktowych

Obudowa

Punkty swobodne

Linie swobodne

Zagęszczenie punktów

Zagęszczenie linii

Dowolne zagęszczenie

Generacja siatki

Fazy budowy:

Wykop

Aktywacja

Przyporządkowanie

Obudowa

Elementy belkowe

Elementy kontaktowe

Elementy kontaktowe i belkowe (przepływ)

Podparcie punktowe

Punkty - przepływ

Podparcie liniowe

Linie - przepływ

Kotwy

Gwoździe

Rozpory

Zbrojenie

Obciążenie

Obszary sprężyste

Obciążenie belki

Woda

Obliczenia

Monitory

Wykresy

Stateczność

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.