El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Zbrojenie

Ramka "Zbrojenie"  zawiera tabelę z listą wprowadzonych linii (grup) zbrojenia i ich geometrii.

Ramka "Zbrojenie"

Dodawanie grup zbrojeń wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zbrojenie"Zdefiniowane zbrojenia można również edytować na ekranie komputera, odpowiednio za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów

Każda zdefiniowana grupa zbrojeń wymaga podania w oknie dialogowym liczby, typu, sposobu instalacji (ciągłe lub pasmowe) i wysokości pierwszego zbrojenia oraz rozstawu zbrojeń i ich geometrii. 

Okno dialogowe "Edycja zbrojenia"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.