El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Czynne parcie gruntu

Czynne parcie gruntu jest najmniejszym, bocznym, ograniczającym parciem gruntu powstałym przy pęknięciu poślizgowym przez ścianę przesuwającą się od gruntu w kierunku działającego parcia gruntu (minimalny obrót ściany konieczny do powstania czynnego parcia gruntu wynosi około 2 mrad, tzn. 2 mm/m wysokości ściany). 

Następujące teorie i podejścia są stosowane do obliczeń czynnego parcia gruntu przy założeniu efektywnego stanu naprężenia:

Dla gruntów spoistych przyjmowany jest stan odcięcia naprężenia, tzn. jeżeli na skutek spoistości uzyskuje się ujemną wartość czynnego parcia gruntu lub zgodnie z bardziej rygorystycznymi wymogami, wartość "Minimalnego parcia do wymiarowania" jest przekroczona, wówczas wartość czynnego parcia gruntu spada do zera lub jest równa "Minimalnemu parciu do wymiarowania".

Program umożliwia również przeprowadzenie analiz dla naprężeń całkowitych.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.