El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Program Teren

Program ten służy do tworzenia numerycznego modelu terenu (NMT) na podstawie zdefiniowanych punktów i odwiertów. Wyznacza ponadto objętości mas ziemnych w wykopach oraz służy jako menadżer zadań dla innych programów GEO5.

Pomoc w programie "Teren" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Dane podstawowe

Grunty

Przyporządkowanie

Punkty

Krawędzie

Woda

Odwierty

Niwelacja terenu

Budowa

Generuj

Budowy Punktowe

Budowy liniowe

Aktywacja

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.